Lønadministration


Personale Partners ApS håndterer alle opgaver inden for lønadministration for alle virksomhedstyper.
Løn og andre administrative opgaver kan hurtigt fjerne fokus fra det primære forretningsområde, og samtidig være svært uoverskueligt i henhold til virksomhedens likvide overblik. Ved at outsource dine lønudbetalinger til os, kan din virksomhed bruge tid på at udvikle forretningen istedet. Vi kan optimere lønfunktionen, så der kan frigives ressourcer ved at reducerer tidsforbrug på administration.

Vi har ekspertise indenfor følgende områder Se priser her

  Indhentning af løninput
  Lønudbetalinger
  Distribution af lønsedler
  Refusion for sygdom/løntilskud etc.
  Fuld synlighed på lønomkostninger
  Udarb. af ansættelseskontrakter

  Afstemning af udbetalt løn
  Indberetningerne til SKAT og ATP
  Pensionsselskaber etc.
  Opbevaring af personaledata
  Procesoptimering
  Integration til økonomisystem

Hvorfor vælge at outsource?

Slip for at holde trit med varierende lønjura og regler

Skat, ATP og Pensions forhold kan være forvirrende og uigennemsigtige

Få assistance til ansættelsesforhold og kontrakter

Uoverskuelige betingelser i overenskomster

Optimering af lønfunktionen giver mere tid til det primære forretningsområde

Priser på lønadministration


Varierende Timeløn:  kr. 2,- per udbetalt time
14 dages løn:  kr. 89,- per lønudbetaling
Månedsløn:  kr. 119,- per lønudbetaling

Oprettelse af medarbejder:  kr. 99,- per medarbejder

Arbejdsgivertilmelding:  kr. 999,- engangsbeløb
Tilknytning af konsulent:  kr. 599,- per time

Kontakt os nu på    +45 71 99 98 54

Vi sikre dine medarbejdere korrekt løn til tiden